Browsing: Ăn

Sản phẩm Trà Vân Bản Sen của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh

Xã Bản Sen (huyện Vân Đồn) nằm cách xa đất liền khoảng 20km tính theo đường biển. Bản Sen chưa phải là điểm du lịch, nhưng…