Browsing: Công nghiệp – Hạ tầng

Chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm kiểm soát,  bảo vệ môi trường…