Browsing: Thông tin

Biến chủng mới CH.1.1, còn gọi Orthrus, được phát hiện ở 60 quốc gia, có khả năng trốn tránh miễn dịch ở mức độ nhất định.CH.1.1…