Browsing: hậu phương

Thời nào cũng vậy, các anh bộ đội Cụ Hồ thường xuyên vắng nhà, cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an…