Browsing: qua mạng

Thời gian gần đây, tình hình liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng đã vào cuộc triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người dân.